بفهم 1

چهارشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 11:24 ق.ظ

  

چند روزی است که یک سایه علاوه بر سایه خودم تعقیبم میکند !  

متوجه شدم چیزهایی از من میداند و بیشتر میخواهد بداند ! 

او نمیداند یک من ماست چقدر کره دارد !  

باز جای شکرش باقی است چند وقت پیش  یکی از دوستانم 

 تصور میکرد شبها یک کروکدیل در رختخوابش میلولد .