الف لام میم

چهارشنبه 17 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 07:15 ب.ظ

 هر غلطی دلتان خواست انجام می دهید؟! ٬و توبه میکنید ؟!!! 

 و خداوند خیلی زرنگتر از شماست .