اصلاحات یا اغفالات

جمعه 11 دی‌ماه سال 1388 ساعت 08:42 ب.ظ


با اینکه هیچ علاقه ای به سیاست ندارم اما این دلیل بر بی تفاوتی سیاسی من یا امثال من نیست حوادث بعد از انتخابات در کشور همان تعبیر
خس و خاشاک آقای احمدی نژاد است دقیقا همین هست و چیز دیگری نیست از نظر من نه آقای موسوی آنقدر شخصیت کاریزماتیکی دارد که نقش برینتون , مائو  یا لنین را بازی کند ,و نه آقای کروبی توان آن را دارد تا با اتحاد اقوام و اقلیتهای مردمی بتواند روحیه آنارشیستی در حامیانش ایجاد کند اگر تمامی این نظرات که من به آنها معتقدم را رد کنیم ., اوضاع فعلی را با  هیچ الگوی انقلابی و اصلاحی پذیرفته شده ای نمی توان مقایسه کرد شاید شبیه ترین نظریه به اوضاع کنونی نظریه هانتینگتون باشد  البته تنها در همین حد باقی میماند  حتی به مرحله انارشیستی نخواهد رسید چه به اینکه روحیه انقلابی را در قالب افراد جامعه بر انگیزد همون طور که تئوریسینهای بزرگ دنیا به اشتباه خود اعتراف میکنند  مانند عقب نشینی فوکویاما از نظریه "پایان تاریخ" این دو نفر که حتی از خودشان نمیتوانند دفاع کنند باید دست از لجاجت بردارند  
هیچ وقت این نارضایتی ها به انقلابی ختم نخواهد شد حتی به هیچ نوع اصلاحاتی نخواهد انجامید شاید شباهت این جریانات به  حوادث 2004 در اکراین آقایان را به اشتباه انداخته باشد جنبش نارنجی در اکراین سر انجام خوشی برای یوشچنکو داشت اما این شباهتها تنها از نظر
انسانهای سطحی نگر شباهت است  اگر چه من نه ضد اصلاحاتم نه موافق این هرج و مرجها اما به نظر من  با این روش نه تنها به اصلاحات دست نخواهیم یافت
 بلکه با گرایشات  پسا امریکایی , لیبرال دمکراتیک شدن رفتن درون چاه است تجربه انقلاب 1357 باید چراغ راهنمایی برای قرار گرفتن در مسیر درست باشد تا 30 سال بعد روی تی شرت فرزندمان تصویر چگوارا را نبینیم.