که آن مرغ وحشی ...

جمعه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 05:48 ب.ظ

 

 

به بادنمایی که به شکل خروس روی بام خانه ها در فیلمها میدیدم حسودی میکردم  

 

  اگر میتوانستم یک روز جای او باشم... ! 

او میتوانست همه جا را ببیند حتی میتوانست با آن " مرغ وحشی " و معروف بنشیند و گپی بزند بدون ترس از اینکه ممکن است به تفاهم نرسند !!!