از بَر

جمعه 21 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 01:49 ب.ظ

  

هرگز از مرگ نهراسیده ام اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود 

هراس من باری همه از مردن در سر زمینی ست که مُزد گورکن از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
سوختن، ساختن
جستن، یافتن 

و آنگاه به اختیار برگزیدن!  

و از خویشتن خویش بارویی پی افکندن 

اگر مرگ را از این همه ارزشی افزون باشد
حاشا ،حاشا! که هرگز از مرگ هراسیده باشم  

   

                                                                                                احمد شاملو