شاعر خیابان سیزدهم - پرده دوم

یکشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 04:50 ب.ظ

زمستان بود و هنوز خورشید کاملا به خواب فرو نرفته بود که چراغهای خیابان روشن شد , انعکاس  طلایی  نور از آسفالت باران خورده خیابان دیدنی بود...