مادر زن سلام

سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1388 ساعت 12:03 ب.ظ

خدا لعنت کند کسی را که موبایل را اختراع کرد.   

 

1: همیشه سیمتان را pin lock کنید ( تجربیات یک تعمیر کار) 

2: لذت نصایح مادر زن را ناشتا تجربه نکنید ... حتی اگر هنوز به خواستگاری دخترش نرفته اید ( داغ دیده)