بزن به چاک

چهارشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 02:07 ب.ظ

وقتی زدیم به چاک دیدیم همه مردمان به عشق جبروتی شان پاسخ ناسوتی داده شده است ! 

غمگین نشدیم . 

اندیشیدیم و در چاک ملکوتی زیستن را آموختیم. 

نمیدانم چرا سابق بر این وقتی میشنیدم "بزن به چاک " گمان میکردم حالا باید  آکسونها , شیمی ی عصبانیت را تا آخرین پیوند هیبریدی بر پیکر نورونها حک کنند ! 

اما به واقع اینگونه نبود که نبود .