احساس انتزاعی & حاملگی اکتسابی

یکشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 02:57 ب.ظ

  

همان چیزی که هر روز آبش را میخوری شاید قفلت را باز کند... 

 

 جای هر چیزی که لب کوزه نیست .